ای ال استودیو

!Let the Game Begin

ثبت نام در بازی بزرگ نگاتیو

درباره بازی نگاتیو...

اولین اسکیپ روم Open word ایران به نقشه ای به وسعت تهران!

بازی نگاتیو نسبت به تعداد بازیکن هایی که به بازی قدم میگذارند سناریو های متفاوت و جذاب جنایی را معرفی و اجرا می کند

مراحل شرکت در با به ترتیب زیر است:

1.پر کردن فرم صفحه اول وب سایت  Studioel.ir

2.دریافت تماس از سمت تیم پشتیبانی بازی  

3.دریافت فرم اطلاعات از بازیکن

4.شروع بازی …

مثل فیلم خشن نیست... اما بی ربط با فیلم هم نیست

بسیاری از افراد که از طریق تیزر بازی نگاتیو با ما آشنا شدن از میزان خشونت بازی سوال می کنند و لازم دونستیم توضیحاتی رو در این باره اضافه کنیم.

1.هیچ خبری از اتفاقات خشن و ماموریت های غیر ممکن و کشت و کشتار نیست پس خیالتون راحت!

2.معما ها با توجه به همکاری گروه حل میشن و در تمام مسیر بازی راهنما داره پس نگران نباشید

3.بازی با توجه به زمان های بی مشغلگی شما ست میشن پس نگرانی نداشته باشید . تعداد بازیکن ها هم یکی از موارد دخیل در سناریو بازیه

4.سناریو ها به دو دسته متفاوت طولانی و کوتاه تقسیم میشن